Metrics
16,471 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 576 Results
Jun 30, 2022
Duomenų apie švietimą rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja edukologai, švietimo psichologai ir sociologai bei kiti švietimo ekspertai. Šią kolekciją paprastai sudaro administraciniai ir apklausų duomenys apie ikimokyklinį...
Oct 5, 2023 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Vaskela, Gediminas, 2023, "Yield of Winter Wheat in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/0I4W7C, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:Rg40baQUYquGSL0H1sJIgg== [fileUNF]
This dataset contains data on the yield of winter wheat in Lithuania in 1919-1939.
Oct 13, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Winter Wheat in Estonia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/ZZAQPX, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:QIx+WwxkrbJK0JuFmR+C1w== [fileUNF]
This dataset contains data on the yield of winter wheat in Estonia in 1919-1939. Dataset "Yield of Winter Wheat in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation...
Oct 5, 2023 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Vaskela, Gediminas, 2023, "Yield of Winter Rye in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/UMNGFL, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:MDpYk4coOqgjZW0VcuLBAA== [fileUNF]
This dataset contains data on the yield of winter rye in Lithuania in 1919-1939.
Oct 13, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Winter and Summer Wheat in Latvia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/JIDDF9, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:ACYUJQKYngYTR1tHhuVCQw== [fileUNF]
This dataset contains data on the yield of winter and summer wheat in Latvia in 1919-1939. Dataset "Yield of Winter and Summer Wheat in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Commu...
Oct 13, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Winter and Summer Rye in Latvia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/ERH5KD, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:s3WHSisxdKvR0nlZtjUSTQ== [fileUNF]
This dataset contains data on the yield of winter and summer rye in Latvia in 1919-1939. Dataset "Yield of Winter and Summer Rye in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist...
Oct 13, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Winter and Summer Rye in Estonia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/IY4DOK, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:J82srdPp8ccQtToHJsq8Cg== [fileUNF]
This dataset contains data on the yield of winter and summer rye in Estonia in 1919-1939. Dataset "Yield of Winter and Summer Rye in Estonia, 1919-1939 " was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Commun...
Oct 5, 2023 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Vaskela, Gediminas, 2023, "Yield of Potatoes in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/LRQ2B2, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:+T+UEnqAcQn5hA2panYj6A== [fileUNF]
This dataset contains data on the yield of potatoes in Lithuania in 1919-1939.
Oct 13, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Potatoes in Latvia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/X7EVWI, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:8fi6/9+D7yLd4R/mw/MYVQ== [fileUNF]
This dataset contains data on the yield of potatoes in Latvia in 1919-1939. Dataset "Yield of Potatoes in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Bal...
Oct 13, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Potatoes in Estonia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/YGH25S, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V3, UNF:6:Y5SGx8sjzlfIdgRqcHlKZA== [fileUNF]
This datasetcontains data on the yield of potatoes in Estonia in 1919-1939. Dataset "Yield of Potatoes in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Ba...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.