Metrics
13,486 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 1,491 Results
Tabular Data - 161.5 KB - 51 Variables, 1005 Observations - UNF:6:mnMHWolNDYvo1Swu6rKZXQ==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS komandų sintaksę. Jei norite ga...
Gzip Archive - 11.4 KB - MD5: 827c23fb1227a5e7c15dbaadcd43f918
Previous versions of data
Ankstesnės duomenų versijos. Jei norite gauti ankstesnes duomenų failų versijas, rašykite data@ktu.lt = Previous versions of the data. If you would like to get earlier versions of the data files, write to data@ktu.lt.
Tabular Data - 4.1 KB - 27 Variables, 21 Observations - UNF:6:MDpYk4coOqgjZW0VcuLBAA==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 5.9 KB - MD5: d4d4b6f44ece12f9be81b28cacfdd4e3
Supplementary documentation
LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.
Gzip Archive - 11.1 KB - MD5: 95509012f6564396c5f8cc3fc28d32c1
Previous versions of data
Ankstesnės duomenų versijos. Jei norite gauti ankstesnes duomenų failų versijas, rašykite data@ktu.lt = Previous versions of the data. If you would like to get earlier versions of the data files, write to data@ktu.lt.
Tabular Data - 4.1 KB - 27 Variables, 22 Observations - UNF:6:Rg40baQUYquGSL0H1sJIgg==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 6.0 KB - MD5: e606950dda4b175fcd5540542393ee6f
Supplementary documentation
LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.
Gzip Archive - 11.3 KB - MD5: 7e8beb331dfa2317570b161be6204770
Previous versions of data
Ankstesnės duomenų versijos. Jei norite gauti ankstesnes duomenų failų versijas, rašykite data@ktu.lt = Previous versions of the data. If you would like to get earlier versions of the data files, write to data@ktu.lt.
Tabular Data - 4.3 KB - 27 Variables, 21 Observations - UNF:6:BRDtd0BWDTzAZ3eRvtSecw==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 5.9 KB - MD5: 2afb6dd5f71352374bfabab4f7fa9be9
Supplementary documentation
LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.