Metrics
13,302 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 1,491 Results
MS Word - 71.3 KB - MD5: 20549f9ae2cc96732af563eb84a3ffb1
Unstructured textual data
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys
MS Word - 49.7 KB - MD5: 782bdf140b3cfaf570893169af825f12
Unstructured textual data
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys
MS Word - 40.5 KB - MD5: 8d9798b182271b03c64862f67812c585
Unstructured textual data
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys
MS Word - 49.4 KB - MD5: d93269499fb2632eaf79afb38221b395
Unstructured textual data
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys
Gzip Archive - 4.4 KB - MD5: e76b1b589c4a28b635f8a2ed304d4696
Supplementary documentation
LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.
MS Word - 32.6 KB - MD5: 885ab0c0c8d23eeb308896b1661dd26f
Unstructured textual data
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys
MS Word - 31.9 KB - MD5: 35b6bdd8c835b638da57501dc61d4b01
Unstructured textual data
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys
MS Word - 31.0 KB - MD5: cb470eb0bacde674b403de78f3bf998a
Unstructured textual data
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys
MS Word - 31.5 KB - MD5: d123a7fcc408dadaed00d61d9bc24dc5
Unstructured textual data
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys
MS Word - 31.5 KB - MD5: 781a189dc02c3d2b5c5e83fce7ed0fe7
Unstructured textual data
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.