Visuomenės nuomonės apklausų ir tyrimų duomenų rinkiniai yra didžiausia ir dažniausiai archyvų vartotojų naudojama duomenų kolekcija. Didžiąją dalį šios kolekcijos sudaro kitų mokslininkų ir tyrėjų jau įgyvendintų tyrimų duomenys, kuriuos kiti vartotojai gali naudoti atlikdami savo antrinę analizę.

2006 metais padėtame kurti Apklausų duomenų kataloge šiuo metu saugomų apklausų duomenų rinkinių skaičius viršija 300 (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2023 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). Duomenų rinkiniai suskirstyti į teminius rinkinius – pakatalogius.

Kiekvienas apklausų duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).


The datasets of opinion polls and surveys are the largest and most used collection of data by archive users. The largest part of this collection consists of data from surveys carried out by other scientists and researchers, which might be used by other users for their own secondary analysis.

Launched in 2006 the Survey Data catalogue currently contains more than 300 survey datasets (not all datasets are available yet, as a migration project from the old infrastructure is underway for the period 2020-2023). The datasets are organised into thematic collections – sub-catalogues.

Each survey dataset is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 200 Results
Standard Eurobarometer = Standartinis Eurobarometras logo
May 23, 2024
Dataverse collection “Standard Eurobarometer” contains surveys which aim to analyse attitudes of the EU population towards the EU and its development and also to assess EU policies which are being implemented in social, health, culture, information technology, environment, financ...
Mar 1, 2024 - International Social Survey Programme = Tarptautinė socialinio tyrimo programa
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Zolubienė, Eimantė, 2023, "ISSP 2020: Environment IV, Lithuania, November 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/RINOXY, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:Ycckho9gATlwVPtP79Z1zg== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about environmental problems and its effect to society. Major investigated questions: first, the goal was to identify the current most important socio-economic issue that Lithuania is facing, and which issue comes...
Mar 1, 2024 - Environmental Attitudes and Behaviour Surveys = Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Zolubienė, Eimantė; Vilčinskas, Vidas, 2024, "Energy Consumption, November 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/D3MOUH, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:/ktufwFSCoNaVhE4ogWKBg== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse energy consumption habits of the Lithuanian population. Major investigated questions: respondents were asked how often they themselves take measures to reduce energy consumption in their daily lives. A block of statements explored respondents'...
Mar 1, 2024 - Environmental Attitudes and Behaviour Surveys = Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Zolubienė, Eimantė, 2024, "Climate Change Communication and Information Consumption, November 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/CV3D2B, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:X5J3zg1Zl7ZdMDZ469L3Gw== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse communication of climate change and consumption of information habits of the Lithuanian population. Major investigated questions: the relevance of the climate change issue to each respondent personally and their level of worry were questioned....
Feb 19, 2024 - Surveys of Cultural Life = Kultūrinio gyvenimo tyrimai
Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, 2024, "National Survey of Digital and Digitized Cultural Content’s Consumers, May 2023", https://hdl.handle.net/21.12137/GW4QXW, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:eMt37r55T+/u0mFQ8CLXeQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents needs and expectations regarding digital cultural content on the Internet. Major investigated questions: respondentų klausta, ar jie naudoja kultūros turinį internete (pvz., elektronines knygas, filmus, muzika ir pan.) bei...
Jan 2, 2024 - National Survey of Student Achievement (2012) = Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2012)
National Agency for Education, 2023, "NSSA 2012: 8th Grade Students Study, 2012", https://hdl.handle.net/21.12137/WRL1OA, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V4, UNF:6:IVoa99r0rPL0B7speQnL+g== [fileUNF]
The purpose of the study: to provide impartial information for the school, its students, and their parents (caregivers, foster parents) about the achievements to make decisions on the further improvements of teaching and studying on student, teacher, class, school, municipality,...
Dec 30, 2023 - European Social Survey Round 8 (2016) = Europos socialinio tyrimo 8 banga (2016)
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "ESS8, Sample Data, Lithuania, October - December 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/RNKIWC, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:nSk5CxFrzvenbs3+8PWjVA== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 8 bangos vykdytos Lietuvoje atrankos dizaino duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo...
Nov 9, 2023
Dataverse collection “Human Rights” contains surveys studying Lithuanian public opinion about the condition of human rights protection system, also the way people defend their rights violated and how they assess the effectiveness of institutions aimed to protect human rights in L...
Nov 9, 2023 - Lithuanian Government and Politics = Lietuvos valdžia ir politika
Ramonaitė, Ainė; Žiliukaitė, Rūta; Vinogradnaitė, Inga; Nevinskaitė, Laima; Kavaliauskaitė, Jūratė; Baločkaitė, Rasa; Butkevičienė, Eglė; Vaidelytė, Eglė; Petronytė, Ieva, 2023, "E-Democracy, April 2008", https://hdl.handle.net/21.12137/PXW63J, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:UGVn/8MVSLKAsn9Kp3o4HA== [fileUNF]
The purpose of the study: to estimate how internet use promotes practical implementation of discursive (deliberative) democracy in Lithuania; what influence does Lithuanian residents political education and participation, motives of citizens participation in elections and criteri...
Nov 9, 2023
Dataverse collection “Lithuanian Government and Politics” contains surveys studying political attitudes of the Lithuanian population, their opinions about actors of the political system and political processes taking place in the country. Dataverse kolekcijoje „Lietuvos valdžia i...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.