Visuomenės nuomonės apklausų ir tyrimų duomenų rinkiniai yra didžiausia ir dažniausiai archyvų vartotojų naudojama duomenų kolekcija. Didžiąją dalį šios kolekcijos sudaro kitų mokslininkų ir tyrėjų jau įgyvendintų tyrimų duomenys, kuriuos kiti vartotojai gali naudoti atlikdami savo antrinę analizę.

2006 metais padėtame kurti Apklausų duomenų kataloge šiuo metu saugomų apklausų duomenų rinkinių skaičius viršija 300 (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2023 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). Duomenų rinkiniai suskirstyti į teminius rinkinius – pakatalogius.

Kiekvienas apklausų duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).


The datasets of opinion polls and surveys are the largest and most used collection of data by archive users. The largest part of this collection consists of data from surveys carried out by other scientists and researchers, which might be used by other users for their own secondary analysis.

Launched in 2006 the Survey Data catalogue currently contains more than 300 survey datasets (not all datasets are available yet, as a migration project from the old infrastructure is underway for the period 2020-2023). The datasets are organised into thematic collections – sub-catalogues.

Each survey dataset is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 207 Results
Jul 11, 2023Education, Science and Technology = Švietimas, mokslas ir technologijos
Dataverse collection “National Survey of Student Achievement” contains data of the National Survey of Student Achievement (NSSA) conducted in Lithuania from 2002. The NSSA are nationwide studies of the learning achievements of students in schools providing general education, the...
Jul 11, 2023
Dataverse collection “Education, Science and Technology” contains surveys studying Lithuanian public opinion about priorities, implementation and outputs of education, science and technology policy. Dataverse kolekcijoje „Švietimas, mokslas ir technologijos“ talpinamos apklausos,...
Jun 19, 2023 - European Social Survey Round 4 (2008) = Europos socialinio tyrimo 4 banga (2008)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS4, Sample Data, Lithuania, October 2009 – Jaunuary 2010", https://hdl.handle.net/21.12137/D237AM, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:TxhApKXfY5sPa3J3A6/rbw== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 4 bangos vykdytos Lietuvoje atrankos dizaino duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo...
Jun 19, 2023 - European Social Survey Round 4 (2008) = Europos socialinio tyrimo 4 banga (2008)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS4, Interviewer Questionnaire Data, Lithuania, October 2009 - January 2010", https://hdl.handle.net/21.12137/UQZCE5, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:OKrw7bU+ED+0JJo92g45XQ== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 4 bangos vykdytos Lietuvoje apklausėjų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų ar...
Jun 19, 2023 - European Social Survey Round 4 (2008) = Europos socialinio tyrimo 4 banga (2008)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS4, Contact Forms Data, Lithuania, October 2009 – Jaunuary 2010", https://hdl.handle.net/21.12137/ZCVYG9, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:yUR8UzFO+4zJ6zSOOX3OgA== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 4 bangos vykdytos Lietuvoje apklausėjų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų ar...
Jun 16, 2023 - European Social Survey Round 4 (2008) = Europos socialinio tyrimo 4 banga (2008)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS4, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, October 2009 - January 2010", https://hdl.handle.net/21.12137/KM3CDJ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:bM6TqX8uECg13hd1mgGPpg== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 4 bangos vykdytos Lietuvoje pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė ESS Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos...
Jun 14, 2023 - European Social Survey Round 5 (2010) = Europos socialinio tyrimo 5 banga (2010)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS5, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/UQ9U68, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:1AGMU2r5uzLiG0bgmJkftA== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 5 bangos vykdytos Lietuvoje metodologinių testų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „RAIT“, o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archy...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.