Metrics
4,226 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2023 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2023 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 460 Results
Survey Data = Apklausų duomenys logo
Sep 24, 2021
Visuomenės nuomonės apklausų ir tyrimų duomenų rinkiniai yra didžiausia ir dažniausiai archyvų vartotojų naudojama duomenų kolekcija. Didžiąją dalį šios kolekcijos sudaro kitų mokslininkų ir tyrėjų jau įgyvendintų tyrimų duomenys, kuriuos kiti vartotojai gali naudoti atlikdami sa...
Oct 2, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Barometer of the Public Opinion Research Center” contains surveys conducted in 1989-1993 by the Public Opinion Research Center that studied Lithuanian public opinion about then relevant political, social and economic issues. Dataverse kolekcijoje „Viešosios...
Oct 6, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Brand Lithuania Surveys” contains surveys conducted in Lithuania and foreign countries studying evaluations and knowledge about Lithuania and its inhabitants. Dataverse kolekcijoje „Lietuvos įvaizdžio tyrimai“ talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos ir užs...
Oct 19, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Elections Studies” contains surveys studying electoral behaviour and socio-political attitudes of Lithuanian voters at the time of the local and national elections. Dataverse kolekcijoje „Rinkimų studijos“ talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos rinkėjų ri...
Oct 28, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Monitoring Social Problems” contains surveys studying public opinion about social policy and social issues. Dataverse kolekcijoje „Socialinių problemų stebėsena“ talpinamos apklausos, tiriančios gyventojų nuomonę apie vykdomą socialinę politiką bei socialine...
Lithuanian National Election Study = Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija logo
Nov 16, 2021Election Studies = Rinkimų studijos
Dataverse collection “Lithuanian National Election Study” contains surveys studying electoral behaviour and socio-political attitudes of Lithuanian voters conducted as part of the Lithuanian national election study. Further information about the Lithuanian national election study...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.