Metrics
4,133 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 62 Results
Jul 25, 2023 - Monitoring Social Problems = Socialinių problemų stebėsena
Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2024, "Most Important Problems in Lithuania, May 2023", https://hdl.handle.net/21.12137/7MIKLW, Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) = Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), V4, UNF:6:p9BSa1hSIDPieBI+5puK8g== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki t...
Jul 25, 2023 - Monitoring Social Problems = Socialinių problemų stebėsena
Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "Most Important Problems in Lithuania, March 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V5, UNF:6:IK7tnrnJCR+xpJ96LI/H5w== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki t...
May 15, 2023 - Election Studies = Rinkimų studijos
Civil Society Institute, 2023, "Parliamentary Elections, July 2004", https://hdl.handle.net/21.12137/XBOVDZ, Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) = Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), V1, UNF:6:AvXofVdzeMFC5u1+V5vQVA== [fileUNF]
The purpose of the study: to identify Lithuania's citizens' political priorities and electoral attitudes when voting in 2004 Parliamentary elections. Major investigated questions: it was investigated respondents' voting for a concrete person in the first and second round of presi...
May 12, 2023 - Election Studies = Rinkimų studijos
Ramonaitė, Ainė; Žiliukaitė, Rūta, 2023, "Post-Election Survey, June 2009", https://hdl.handle.net/21.12137/RE953N, Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) = Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), V1, UNF:6:Z99PSEont8yl6wWRZTuh4g== [fileUNF]
The purpose of the study: to estimate Lithuanian residents political provisions and tendencies of electoral behaviour in 2009 elections of President of the Republic of Lithuania and European Parliament. Major investigated questions: respondents were asked for which party's list t...
May 11, 2023 - Election Studies = Rinkimų studijos
Kavaliauskaitė, Jūratė; Ramonaitė, Ainė; Žiliukaitė, Rūta, 2023, "Post-Election Survey, November 2008", https://hdl.handle.net/21.12137/TFS8UY, Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) = Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), V1, UNF:6:sOafPDGDxkbyDUo6+3X7uw== [fileUNF]
The purpose of the study: to estimate Lithuanian residents assumptions of participation in 2008 Seimas elections, citizens political provisions and tendencies of electoral behaviour. Major investigated questions: it was analysed if respondents were interested in politics. It was...
Jan 23, 2023 - International Social Survey Programme = Tarptautinė socialinio tyrimo programa
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Zolubienė, Eimantė, 2023, "ISSP 2020: Environment IV, November 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/RINOXY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about environmental problems and its effect to society. Major investigated questions: pirmiausiai norėta išsiaiškinti, kuri socialinė ekonominė problema šiandien Lietuvai yra pati svarbiausia ir yra antra pagal sva...
Dec 7, 2022 - Monitoring Social Problems = Socialinių problemų stebėsena
Janušauskienė, Diana; Mikulionienė, Sarmitė; Blažienė, Inga; Gaižauskaitė, Inga, 2022, "Impact of COVID-19 on Human Security (IV): Lithuanian Population Survey, November - December 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/BG9LAJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:qddRIVIXp4QRafzEjuIqKA== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the views of the Lithuanian population on the social consequences of the COVID-19 pandemic and quarantine with a particular focus on everyday life practices. Major investigated questions: respondents who are working were asked how safe they cu...
Nov 11, 2022 - International Social Survey Programme = Tarptautinė socialinio tyrimo programa
Krupavičius, Algis; Ališauskienė, Milda; Butkevičienė, Eglė; Jurkevičienė, Jurgita; Šarkutė, Ligita, 2022, "ISSP 2018: Religion IV, Lithuania, April 2019", https://hdl.handle.net/21.12137/6UM8EM, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:yJwU2B9dVCngqB9uLJjG3A== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the views of the Lithuanian population on religion and to find out about their religious behaviour and experiences. Major investigated questions: respondents we asked if they were to consider their life in general these days, how happy or unha...
Nov 11, 2022 - International Social Survey Programme = Tarptautinė socialinio tyrimo programa
Krupavičius, Algis; Ališauskienė, Milda; Butkevičienė, Eglė; Jurkevičienė, Jurgita; Šarkutė, Ligita, 2022, "ISSP 2017: Social Networks and Social Resources III, Lithuania, July 2018", https://hdl.handle.net/21.12137/PXJKGW, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Wcd+BB5rtmHnwAyLXrNC+w== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the opinions of Lithuanian citizens on social networks, their social activities and their interactions with specific people. Major investigated questions: a list of jobs that might be held by people respondents know (family members or relative...
Oct 21, 2022 - Barometer of the Public Opinion Research Center = Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras
Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021, "Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1989 – January 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/BNEHBY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V6, UNF:6:trdcsOH+mOCofoou6i/J7Q== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out the opinion of the Lithuanian population on the socially relevant issues during the rapid political, social and economic transformation of the country. Major investigated questions: respondents were asked how they evaluate the December 1989 s...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.