Skip to main content
Metrics
468 Downloads

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

11 to 20 of 87 Results
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QWGGZV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:+DY4NPOGjabWsWPgD2g9gw== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year)) in Estonia in Kaunas Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914" was published implementi...
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/NEK1EV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:b8dUK0sTO3Tb6Bg6Ren8Jw== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year)) in Estonia in Vitebsk Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" was published implementin...
Dec 1, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Infant (Under the Age of 1) Mortality (per 1000 Live Births) in Latvia, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/DKXVNW, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:zN4s1VupWN2rZ92qYpQckA== [fileUNF]
This dataset contains data on the number of infant (under the age of 1) mortality (per 1000 live births) in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing the absolute number of infant (under the age of 1) mortality by the number...
Dec 1, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Infant (Under the Age of 1) Mortality (N) in Latvia, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KSA7NQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:Y3WFLm6Gk/F5cH/3dRBdkw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of infant (under the age of 1) mortality (N) in Latvia in 1919-1939. Dataset "Infant (Under the Age of 1) Mortality (N) in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Compara...
Dec 1, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Latvian Population by Sex and Age in 1935 Census Data = Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1935 m. surašymo duomenimis", https://hdl.handle.net/21.12137/CZV5CH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:QbjIARauFEETi8Rh8krGEw== [fileUNF]
This dataset contains data on population by sex and age on the basis of the results of the Census Data of Latvia, which was carried out on 12 February 1935. Dataset "Latvian Population by Sex and Age in 1935 Census Data" was published implementing project "Historical Sociology of...
Dec 1, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Latvian Population by Sex and Age in 1930 Census Data = Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1930 m. surašymo duomenimis", https://hdl.handle.net/21.12137/M1M4QK, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Pe03LMmhdazqhNhE2gDGWw== [fileUNF]
This dataset contains data on population by sex and age on the basis of the results of the Census Data of Latvia, which was carried out on 24 February 1930. Dataset "Latvian Population by Sex and Age in 1930 Census Data" was published implementing project "Historical Sociology of...
Dec 1, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Latvian Population by Sex and Age in 1925 Census Data = Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1925 m. surašymo duomenimis", https://hdl.handle.net/21.12137/IXCYER, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:8poJOhoneEZ0nj4aY/XDeQ== [fileUNF]
This dataset contains data on population by sex and age on the basis of the results of the Census Data of Latvia, which was carried out on 10 February 1925. Dataset "Latvian Population by Sex and Age in 1925 Census Data" was published implementing project "Historical Sociology of...
Dec 1, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas; Markevičiūtė, Jurgita; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Estonian Population by Sex and Age in 1922 Census Data = Estijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1922 m. surašymo duomenimis", https://hdl.handle.net/21.12137/FNBPED, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:oUSzB714mxXDRbQqkzzaDQ== [fileUNF]
This dataset contains data on population by sex and age on the basis of the results of the Census Data of Estonia, which was carried out on 28 Dec 1922. Dataset "Estonian Population by Sex and Age in 1922 Census Data" was published implementing project "Historical Sociology of Mo...
Dec 1, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Estonian Population by Sex and Age in 1934 Census Data = Estijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1934 m. surašymo duomenimis", https://hdl.handle.net/21.12137/KBCAL7, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:CG5HQuAnl5TqadHmLQ5gKw== [fileUNF]
This dataset contains data on population by sex and age on the basis of the results of the Census Data of Estonia, which was carried out on 1 March 1934. Dataset "Estonian Population by Sex and Age in 1934 Census Data" was published implementing project "Historical Sociology of M...
Nov 27, 2021 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Estonia, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/FLUXZM, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:HSjJ5hRZI2d1Nj3h9EE2Iw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of hospitals, hospital beds and pharmacies in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =