Visuomenės nuomonės apklausų ir tyrimų duomenų rinkiniai yra didžiausia ir dažniausiai archyvų vartotojų naudojama duomenų kolekcija. Didžiąją dalį šios kolekcijos sudaro kitų mokslininkų ir tyrėjų jau įgyvendintų tyrimų duomenys, kuriuos kiti vartotojai gali naudoti atlikdami savo antrinę analizę.

2006 metais padėtame kurti Apklausų duomenų kataloge šiuo metu saugomų apklausų duomenų rinkinių skaičius viršija 300 (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2023 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). Duomenų rinkiniai suskirstyti į teminius rinkinius – pakatalogius.

Kiekvienas apklausų duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).


The datasets of opinion polls and surveys are the largest and most used collection of data by archive users. The largest part of this collection consists of data from surveys carried out by other scientists and researchers, which might be used by other users for their own secondary analysis.

Launched in 2006 the Survey Data catalogue currently contains more than 300 survey datasets (not all datasets are available yet, as a migration project from the old infrastructure is underway for the period 2020-2023). The datasets are organised into thematic collections – sub-catalogues.

Each survey dataset is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 206 Results
Jul 21, 2022 - Monitoring Social Problems = Socialinių problemų stebėsena
Aidukaitė, Jolanta; Ainsaar, Mare; Blažienė, Inga; Dirvanskienė, Ramunė; Gaižauskaitė, Inga; Mikulionienė, Sarmitė; Olsson Hort, Sven Erland, 2022, "Wellbeing of Older People: Lithuanian Population Survey, October - November 2019", https://hdl.handle.net/21.12137/BKIXKJ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:nJZHMUorUHtUgJibAt9IsQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to study the well-being of older people (50 years and older) in Lithuania and their participation in the labour market and social life. Major investigated questions: respondents were asked how they would describe their health status. In a block of questi...
Jul 21, 2022 - Monitoring Social Problems = Socialinių problemų stebėsena
Aidukaitė, Jolanta; Ainsaar, Mare; Blažienė, Inga; Dirvanskienė, Ramunė; Gaižauskaitė, Inga; Mikulionienė, Sarmitė; Olsson Hort, Sven Erland, 2022, "Wellbeing of Older People: Latvian Population Survey, November - December 2019", https://hdl.handle.net/21.12137/GAMTD8, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:EdSlw6kHGxcepKMq9s9fzQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to study the well-being of older people (50 years and older) in Latvia and their participation in the labour market and social life. Major investigated questions: respondents were asked how they would describe their health status. In a block of questions...
Jul 21, 2022 - Monitoring Social Problems = Socialinių problemų stebėsena
Aidukaitė, Jolanta; Ainsaar, Mare; Blažienė, Inga; Dirvanskienė, Ramunė; Gaižauskaitė, Inga; Mikulionienė, Sarmitė; Olsson Hort, Sven Erland, 2022, "Wellbeing of Older People: Estonian, Latvian and Lithuanian Population Survey, October - December 2019 (unified data set)", https://hdl.handle.net/21.12137/KIAO2U, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:9Eruhr98KwuUacGnABq2Qg== [fileUNF]
The purpose of the study: to study the well-being of older people (50 years and older) in Lithuania, Latvia, Estonia and their participation in the labour market and social life. Major investigated questions: respondents were asked how they would describe their health status. In...
Jul 21, 2022 - Monitoring Social Problems = Socialinių problemų stebėsena
Aidukaitė, Jolanta; Ainsaar, Mare; Blažienė, Inga; Dirvanskienė, Ramunė; Gaižauskaitė, Inga; Mikulionienė, Sarmitė; Olsson Hort, Sven Erland, 2022, "Wellbeing of Older People: Estonian Population Survey, October - November 2019", https://hdl.handle.net/21.12137/RXWKZO, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:RA1slvMh/LEifIR7DxrGAw== [fileUNF]
The purpose of the study: to study the well-being of older people (50 years and older) in Estonia and their participation in the labour market and social life. Major investigated questions: respondents were asked how they would describe their health status. In a block of question...
Oct 13, 2022 - Labour and Employment = Darbas ir užimtumas
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Virtual Work III, October - December 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/TFD6TJ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:YIyOjpKOIk5zZ/jKaEqJTQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out Lithuanian residents opinion about their work conditions and forms of virtual work spreading. Major investigated questions: respondents were asked to describer their main work and workplace. They were asked if it is/was overall possible to pe...
Oct 13, 2022 - Labour and Employment = Darbas ir užimtumas
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Virtual Work II, March - April 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/MIA81C, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:uJre9kchVotO7GbpDjQ5rg== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out Lithuanian residents opinion about their work conditions and forms of virtual work spreading. Major investigated questions: respondents were asked to describer their main work. It was questioned if respondents are/were satisfied with their ma...
Oct 13, 2022 - Labour and Employment = Darbas ir užimtumas
Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Virtual Work I, October - November 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/B7X7ES, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:h93uauIFSE1o8OV8YBf4nA== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out Lithuanian residents opinion about their work conditions and forms of virtual work spreading. Major investigated questions: respondents were asked to describer their main work. It was questioned if respondents are/were satisfied with their ma...
Oct 13, 2022 - Digital Profile of Lithuania = Skaitmeninė Lietuva
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Virtual Social Networks VI, October - December 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/TPSXMG, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V3, UNF:6:G93j9t/kgLWzBbN6M38mLA== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents attitude towards virtual social networks, behaviour and intensity of involvement in networks. Major investigated questions: respondents were asked how often do they use the internet and when did they started using it. Resp...
Oct 13, 2022 - Digital Profile of Lithuania = Skaitmeninė Lietuva
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Virtual Social Networks V, March - April 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/MVTU5U, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:HOjtkuutbqaoJ51JC71jyQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents attitude towards virtual social networks, behaviour and intensity of involvement in networks. Major investigated questions: respondents were asked how often do they use the internet and when did they started using it. Resp...
Oct 13, 2022 - Digital Profile of Lithuania = Skaitmeninė Lietuva
Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Virtual Social Networks IV, October - November 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/VPOEAY, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:/C/zFwHE1HVTzl8TfKzeWg== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents attitude towards virtual social networks, behaviour and intensity of involvement in networks. Major investigated questions: respondents were asked how often do they use the internet and when did they started using it. Resp...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.