Metrics
13,120 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

111 to 120 of 121 Results
Dec 22, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Environmental Attitudes and Behaviour Surveys” contains surveys which aim to analyze environmental attitudes, environmental values, environmentally significant behaviors of different populations, as well as climate change perceptions, climate change attitude...
Lithuanian National Election Study = Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija logo
Nov 16, 2021Election Studies = Rinkimų studijos
Dataverse collection “Lithuanian National Election Study” contains surveys studying electoral behaviour and socio-political attitudes of Lithuanian voters conducted as part of the Lithuanian national election study. Further information about the Lithuanian national election study...
Oct 28, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Monitoring Social Problems” contains surveys studying public opinion about social policy and social issues. Dataverse kolekcijoje „Socialinių problemų stebėsena“ talpinamos apklausos, tiriančios gyventojų nuomonę apie vykdomą socialinę politiką bei socialine...
Oct 19, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Elections Studies” contains surveys studying electoral behaviour and socio-political attitudes of Lithuanian voters at the time of the local and national elections. Dataverse kolekcijoje „Rinkimų studijos“ talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos rinkėjų ri...
Oct 6, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Brand Lithuania Surveys” contains surveys conducted in Lithuania and foreign countries studying evaluations and knowledge about Lithuania and its inhabitants. Dataverse kolekcijoje „Lietuvos įvaizdžio tyrimai“ talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos ir užs...
Oct 2, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Barometer of the Public Opinion Research Center” contains surveys conducted in 1989-1993 by the Public Opinion Research Center that studied Lithuanian public opinion about then relevant political, social and economic issues. Dataverse kolekcijoje „Viešosios...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.