Metrics
13,671 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 2,044 Results
Standard Eurobarometer = Standartinis Eurobarometras logo
May 23, 2024Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Standard Eurobarometer” contains surveys which aim to analyse attitudes of the EU population towards the EU and its development and also to assess EU policies which are being implemented in social, health, culture, information technology, environment, financ...
Mar 1, 2024 - International Social Survey Programme = Tarptautinė socialinio tyrimo programa
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Zolubienė, Eimantė, 2023, "ISSP 2020: Environment IV, Lithuania, November 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/RINOXY, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:Ycckho9gATlwVPtP79Z1zg== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about environmental problems and its effect to society. Major investigated questions: first, the goal was to identify the current most important socio-economic issue that Lithuania is facing, and which issue comes...
Gzip Archive - 3.7 MB - MD5: 9c42b6dc7594127e87a37bf15d2f1591
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 402.4 KB - 117 Variables, 1200 Observations - UNF:6:Ycckho9gATlwVPtP79Z1zg==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: išversti į lietuvių kalbą kintamųjų pavadinimai ir kintamųjų žymės; išversti į lietuvių kalbą organizaciniai kintamieji; pašalinti TSTP 2020 m. bangoje dalyvavusių šalių specifiniai kintamieji; sukurti organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas...
Gzip Archive - 2.0 MB - MD5: 3826236fc09f9ffdfaa3ec298024ba18
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Mar 1, 2024 - Environmental Attitudes and Behaviour Surveys = Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Zolubienė, Eimantė; Vilčinskas, Vidas, 2024, "Energy Consumption, November 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/D3MOUH, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:/ktufwFSCoNaVhE4ogWKBg== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse energy consumption habits of the Lithuanian population. Major investigated questions: respondents were asked how often they themselves take measures to reduce energy consumption in their daily lives. A block of statements explored respondents'...
Gzip Archive - 215.1 KB - MD5: 64be435cfa915c368caa3489be6279c7
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 263.2 KB - 66 Variables, 1200 Observations - UNF:6:/ktufwFSCoNaVhE4ogWKBg==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS komandų sintaksę. Jei norite ga...
Gzip Archive - 437.1 KB - MD5: 0c62e5292af161f52af00811d5f77e67
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 447.6 KB - MD5: ea2a882e3e64ba907bf8639d80e66e3b
Data
Klausimynas = Questionnaire
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.