Metrics
1,691 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 369 Results
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Academic Staff in Universities in Lithuania, 1919-1939 = Akademinio personalo skaičius universitetuose Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9RFSGJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:4YdarKpC4n8gpZ1cqcS2AA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of academic staff in universities in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Academic Staff in Universities in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative S...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Academic Staff in Universities in Estonia, 1919-1939 = Akademinio personalo skaičius universitetuose Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/REDFUL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:TLFsRqjdaVlea2Gzj8UTLg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of of academic staff in universities in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Academic Staff in Universities in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative St...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Academic Staff in Universities in Latvia, 1919-1939 = Akademinio personalo skaičius universitetuose Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/JC5EBL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:XIo4YdCjj7XU0w8C291waA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of academic staff in universities in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Academic Staff in Universities in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study o...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Teachers in Primary Schools in Latvia, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/FLNDMC, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:xFd/xiChx5dw1WqwyMriMg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of teachers in primary schools in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Teachers in Primary Schools in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Pupils in Primary Schools in Latvia, 1919-1939 = Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/AILTZP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Y3u5c+8goP9mxDxx4J0STA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of pupils in primary schools in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Pupils in Primary Schools in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Com...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Students in Universities in Latvia, 1919-1939 = Studentų skaičius universitetuose Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/H0CD36, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:htKEyMX+Vjfhz6q8NcRCpg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of students in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Students in Universities in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformat...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Pupils in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9YWLBF, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:YIWXgAKri37ZZOZ5SssGRw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of pupils in primary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Pupils in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Po...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9BIFE9, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:xJJQuoK5BoPMcDOlgfNg2A== [fileUNF]
This dataset contains data on number of secondary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Tra...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Primary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Pradinių mokyklų skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/VAYGAU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Nht8NH9rzEgCOVaQxokkRg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of primary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Primary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transfo...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Secondary Schools in Latvia, 1919-1939 = Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/SEJZCY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:I14GA7FcURZfwUgnsu/RbA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of secondary schools in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Secondary Schools in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transform...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.