Metrics
3,068 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2023 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2023 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 424 Results
Dec 8, 2022Apklausų duomenys = Survey Data
Dataverse kolekcijoje „Kultūrinio gyvenimo tyrimai” talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos gyventojų nuomonę apie kultūros situaciją šalyje bei vertinančios gyventojų įsitraukimą į kultūrinę veiklą ir pasitenkinimą kultūros paslaugomis. Dataverse collection “Surveys of Cultura...
Dec 7, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Janušauskienė, Diana; Mikulionienė, Sarmitė; Blažienė, Inga; Gaižauskaitė, Inga, 2022, "Impact of COVID-19 on Human Security (III): Lithuanian Population Survey, July 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/5NZEZO, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:XSNHfTyLNl7OlGVKRjKPkw== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the views of the Lithuanian population on the social consequences of the COVID-19 pandemic and quarantine with a particular focus on everyday life practices, changes in employment, working practices and the quality of democracy. Major investig...
Dec 7, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Janušauskienė, Diana; Mikulionienė, Sarmitė; Blažienė, Inga; Gaižauskaitė, Inga, 2022, "Impact of COVID-19 on Human Security (II): Lithuanian Employed Population Survey, December 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/MQY88Z, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:cMytQEgJfI0QCr2/k3vFTQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the views of the Lithuanian employed population on the social consequences of the COVID-19 pandemic and quarantine with a particular focus on changes in employment and working practices. Major investigated questions: respondents who are workin...
Dec 7, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Janušauskienė, Diana; Mikulionienė, Sarmitė; Blažienė, Inga; Gaižauskaitė, Inga, 2022, "Impact of COVID-19 on Human Security (I): Lithuanian Population Survey, December 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/HNKAIB, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:SHlr2v6So0DKesC0Tj7dkw== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the views of the Lithuanian population on the social consequences of the COVID-19 pandemic and quarantine with a particular focus on everyday life practices, changes in the quality of democracy. Major investigated questions: respondents were a...
Dec 7, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Janušauskienė, Diana; Mikulionienė, Sarmitė; Blažienė, Inga; Gaižauskaitė, Inga, 2022, "Impact of COVID-19 on Human Security (IV): Lithuanian Population Survey, November - December 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/BG9LAJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:qddRIVIXp4QRafzEjuIqKA== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the views of the Lithuanian population on the social consequences of the COVID-19 pandemic and quarantine with a particular focus on everyday life practices. Major investigated questions: respondents who are working were asked how safe they cu...
Nov 11, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Krupavičius, Algis; Ališauskienė, Milda; Butkevičienė, Eglė; Jurkevičienė, Jurgita; Šarkutė, Ligita, 2022, "ISSP 2018: Religion IV, Lithuania, April 2019", https://hdl.handle.net/21.12137/6UM8EM, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:yJwU2B9dVCngqB9uLJjG3A== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the views of the Lithuanian population on religion and to find out about their religious behaviour and experiences. Major investigated questions: respondents we asked if they were to consider their life in general these days, how happy or unha...
Nov 11, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Krupavičius, Algis; Ališauskienė, Milda; Butkevičienė, Eglė; Jurkevičienė, Jurgita; Šarkutė, Ligita, 2022, "ISSP 2017: Social Networks and Social Resources III, Lithuania, July 2018", https://hdl.handle.net/21.12137/PXJKGW, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Wcd+BB5rtmHnwAyLXrNC+w== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the opinions of Lithuanian citizens on social networks, their social activities and their interactions with specific people. Major investigated questions: a list of jobs that might be held by people respondents know (family members or relative...
Oct 31, 2022 - Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES = Attitudes of European Elites and Masses towards the EU
Maniokas, Klaudijus; Gudžinskas, Liutauras; Karmazinaitė, Sabina; Kuokštis, Vytautas; Nakrošis, Vitalis; Vilpišauskas, Ramūnas; Žeruolis, Darius, 2022, "Lithuanian Political Elite Survey, May - June 2014", https://hdl.handle.net/21.12137/B21JRR, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:uLRAJ3UCmuKFu06dsSaSaw== [fileUNF]
The purpose of the study: to identify political, economic and institutional changes that have taken place since Lithuania's accession to the European Union, and to explore the attitudes of Lithuania's political elite towards the future prospects of the EU. Major investigated ques...
Oct 21, 2022 - Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = Barometer of the Public Opinion Research Center
Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021, "Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1989 – January 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/BNEHBY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V6, UNF:6:trdcsOH+mOCofoou6i/J7Q== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out the opinion of the Lithuanian population on the socially relevant issues during the rapid political, social and economic transformation of the country. Major investigated questions: respondents were asked how they evaluate the December 1989 s...
Oct 14, 2022 - Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES = Attitudes of European Elites and Masses towards the EU
Cotta, Maurizio; Isernia, Pierangelo; Bellucci, Paolo, 2022, "IntUne Mass Survey Wave 1, 2007", https://hdl.handle.net/21.12137/2D9H23, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1
The purpose of the study: to explore the scope, nature and characteristics of citizenship that result from the process of the deepening and enlargement of the EU. The mass survey was conducted in 2007 in the sixteen EU member states (Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia,...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.