Metrics
4,133 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 250 Results
Sep 25, 2023 - Prototype of Educational Analytics Tool NO-GAP = Mokinių pasiekimų analitikos įrankio NO-GAP prototipas
Erentaitė, Rasa; Sevalneva, Daiva; Vosylis, Rimantas; Melnikė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Simonaitienė, Berita; Žvaliauskas, Giedrius; Zdanavičiūtė, Monika; Volčok, Anton, 2023, "Code of the Prototype of Educational Analytics Tool NO-GAP, July 2023", https://hdl.handle.net/21.12137/5SAURM, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
This publication contains code of the prototype of educational analytics tool NO-GAP. The NO-GAP prototype is a dashboard created using the R Shiny library. There are three different levels of this program: - school level; - municipal level; - national level. Each level displays...
Aug 9, 2023 - Educational Statistics Data = Švietimo statistikos duomenys
Erentaitė, Rasa; Sevalneva, Daiva; Vosylis, Rimantas; Melnikė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Simonaitienė, Berita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "NO-GAP: Student-Level Data: Cohort of 8th-Grade Students of the School Year 2020-2021", https://hdl.handle.net/21.12137/RA4TUG, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:02FlExa70WzEO3EK3w+maQ== [fileUNF]
This dataset covers anonymised student-level population data on students enrolled in grade 8 during the school year 2020-2021, including historical data for this student cohort. The NO-GAP research team was provided with student-level primary population data by the National Agenc...
Aug 9, 2023 - Educational Statistics Data = Švietimo statistikos duomenys
Erentaitė, Rasa; Sevalneva, Daiva; Vosylis, Rimantas; Melnikė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Simonaitienė, Berita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "NO-GAP: School-Level Data: Cohort of 8th-Grade Students of the School Year 2020-2021", https://hdl.handle.net/21.12137/F6DTYC, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:/tEXHnZFhT9mQj/wsIbvhA== [fileUNF]
This dataset covers anonymised school-level population data on students enrolled in grade 8 during the school year 2020-2021, including historical data for this student cohort. The NO-GAP research team was provided with school-level primary population data by the National Agency...
Aug 9, 2023 - Educational Statistics Data = Švietimo statistikos duomenys
Erentaitė, Rasa; Sevalneva, Daiva; Vosylis, Rimantas; Melnikė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Simonaitienė, Berita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "NO-GAP: Student-Level Data: Cohort of 8th-Grade Students of the School Year 2021-2022", https://hdl.handle.net/21.12137/JGWXMA, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:jnU5/Cqi39/deN/o0mOQbg== [fileUNF]
This dataset covers anonymised student-level population data on students enrolled in grade 8 during the school year 2021-2022, including historical data for this student cohort. The NO-GAP research team was provided with student-level primary population data by the National Agenc...
Aug 9, 2023 - Educational Statistics Data = Švietimo statistikos duomenys
Erentaitė, Rasa; Sevalneva, Daiva; Vosylis, Rimantas; Melnikė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Simonaitienė, Berita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "NO-GAP: School-Level Data: Cohort of 8th-Grade Students of the School Year 2021-2022", https://hdl.handle.net/21.12137/U2HQOP, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:8gVLBXXAtyKWvKAbBoRApQ== [fileUNF]
This dataset covers anonymised school-level population data on students enrolled in grade 8 during the school year 2021-2022, including historical data for this student cohort. The NO-GAP research team was provided with school-level primary population data by the National Agency...
Jul 25, 2023 - Monitoring Social Problems = Socialinių problemų stebėsena
Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2024, "Most Important Problems in Lithuania, May 2023", https://hdl.handle.net/21.12137/7MIKLW, Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) = Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), V4, UNF:6:p9BSa1hSIDPieBI+5puK8g== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki t...
Jul 25, 2023 - Monitoring Social Problems = Socialinių problemų stebėsena
Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "Most Important Problems in Lithuania, March 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V5, UNF:6:IK7tnrnJCR+xpJ96LI/H5w== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki t...
Jun 8, 2023 - News Media Studies = Žiniasklaidos tyrimai
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas; Telešienė, Audronė; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "ESS6, Media Study Data, Lithuania, May - August 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/SZPMIZ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:S0mC3EMcQ4x+eT5ecygCww== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiama EST 6-ios bangos lauko tyrimo vykdymo metu surinkta informacija apie kontekstinius įvykius pagal naujienų teiginių (angl. media claims) kodavimo metodologiją dviejų didžiausių Lietuvos dienraščių - "Respublikos" ir "Lietuvos ryto" - pagrindiniuo...
Jun 7, 2023 - European Social Survey Round 6 (2012) = Europos socialinio tyrimo 6 banga (2012)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas; Telešienė, Audronė; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "ESS6, Sample Data, Lithuania, May - August 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/QP4CKQ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:72xZnFHYzA7XRHQGWuqn7g== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 6 bangos vykdytos Lietuvoje atrankos dizaino duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo...
Jun 7, 2023 - News Media Studies = Žiniasklaidos tyrimai
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "ESS7, Media Study Data, Lithuania, April - June 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/YI253F, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:2UmFhPzheSMlwLkTktENCw== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiama EST 7-ios bangos lauko tyrimo vykdymo metu surinkta informacija apie kontekstinius įvykius pagal naujienų teiginių (angl. media claims) kodavimo metodologiją dviejų didžiausių Lietuvos dienraščių - "Lietuvos žinių" ir "Lietuvos ryto" - pagrindin...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.