Metrics
12,939 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 552 Results
Oct 30, 2023 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/1T09TG, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V6, UNF:6:MneGU5MFq0R97ksl40qMTQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by profession in Kaunas in 1913-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939" was published implementing project "Historical So...
Oct 26, 2023Textual Data = Tekstiniai duomenys
Dataverse collection "Political Party Statutes (Laws)" contains datasets of documents regulating the organizational structure of the major Lithuanian political parties, as well as the functions of party structures and their mutual interaction. Dataverse kolekcijoje "Politinių par...
Oct 24, 2023Vilnius University = Vilniaus universitetas
Dataverse kolekcijoje Projektas Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė (2007-2009 m.) publikuojami Vilniaus universiteto 2007-2009 m. įgyvendinto projekto „Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Valstybi...
Oct 24, 2023Vilnius University = Vilniaus universitetas
Dataverse kataloge Projektas Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys (2010-2012 m.) publikuojami Vilniaus universiteto 2010-09–2012-07 įgyvendinto projekto „Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys“ duomenys. Projektas vykdytas kai...
Project Lithuanian National Election Study 2012 (2012-2014) = Projektas Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2012 (2012-2014 m.) logo
Oct 23, 2023Vilnius University = Vilniaus universitetas
Dataverse kolekcijoje Projektas Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2012 (2012-2014 m.) publikuojami Vilniaus universiteto 2012-03-01–2014-05-31 įgyvendinto projekto „Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finans...
Project Lithuanian National Election Study 2020 (2019-2021) = Projektas Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2020 (2019-2021 m.) logo
Oct 23, 2023Vilnius University = Vilniaus universitetas
Dataverse kolekcijoje Projektas Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2020 (2019-2021) publikuojami Vilniaus universiteto 2019-05-01 - 2021-11-20 įgyvendinto projekto „Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) fi...
Project Lithuanian National Election Study 2016 (2016-2018) = Projektas Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016 (2016-2018 m.) logo
Oct 23, 2023Vilnius University = Vilniaus universitetas
Dataverse kolekcijoje Projektas Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016 (2016-2018 m.) publikuojami Vilniaus universiteto 2016-04-01–2018-12-31 įgyvendinto projekto „Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) f...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.