Skip to main content
Metrics
278 Downloads

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2019-2021 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2019-2021 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

31 to 40 of 48 Results
Oct 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Infant (Under the Age of 1) Mortality (N) in Estonia, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9NPW2Y, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:eVKwgcVp/6+m/oEziF+eIg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of infant (under the age of 1) mortality (N) in Estonia in 1919-1939. Dataset "Infant (Under the Age of 1) Mortality (N) in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Compa...
Oct 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Births per Year in Lithuania, 1919-1939 = Gimusiųjų per metus skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/BQSXGC, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Q2gkH63rYADgXXj7Cu9QTg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of births per year in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Live Births Per Year in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Tr...
Oct 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Live Births Per Year in Latvia, 1919-1939 = Gimusiųjų per metus skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/CMZRCX, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:FNhsVE1iHr6D14jTBe8Syw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of births per year in Latvia in 1919-1939. Dataset " Number of Live Births Per Year in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transfo...
Oct 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Births Per Year in Estonia, 1919-1939 = Gimusiųjų per metus skaičius Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/THBOSX, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:cmye4DoAeysysBhPPt6Hug== [fileUNF]
This dataset contains data on number of births per year in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Births Per Year in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformat...
Oct 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population of Cities and Towns in Estonia (Within Interwar Borders), 1897-1939 = Estijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/VIB1KE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:hhCsddnY/MjRLwv1UX4ALw== [fileUNF]
This dataset contains data on population of cities and towns in Estonia (within interwar borders) in 1897-1939. Dataset "Population of Cities and Towns in Estonia (Within Interwar Borders), 1897-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations...
Oct 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population of Cities and Towns in Latvia (Within Interwar Borders), 1897-1939 = Latvijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai", https://hdl.handle.net/21.12137/Y7GYKI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:MzOiYWCb5R3g7AID2ks8rQ== [fileUNF]
This dataset contains data on population of cities and towns in Latvia (within interwar borders) in 1897-1939. Dataset "Population of Cities and Towns in Latvia (Within Interwar Borders), 1897-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations:...
Oct 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population of Cities and Towns in Lithuania (Within Interwar and Contemporary Borders), 1897-1939 = Lietuvos (tarpukario ir dabartinėse ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/YFNZTT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:kN1rjCHbIpkfznMLqQlGmw== [fileUNF]
This dataset contains data on population of cities and towns in Lithuania (within interwar and contemporary borders) in 1897-1939. Dataset "Population of Cities and Towns in Lithuania (Within Interwar and Contemporary Borders), 1897-1939" was published implementing project "Histo...
Demography = Demografija(Vilnius University)
Oct 4, 2021 Historical Statistics of the Baltic States = Baltijos šalių istorinė statistika
Dataverse collection "Demography" contains data about population size, density, population size by place of residence (city or village), gender, confession, ethnic or national, social or estate cast, demographic historical data (birth rates, mortality, marriages, divorces, sickne...
Oct 2, 2021Apklausų duomenys = Survey data
Dataverse kolekcijoje „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras“ talpinamos 1989-1993 metais Viešosios nuomonės tyrimų centro vykdytos apklausos, kuriose buvo tiriamos tuometinės Lietuvos gyventojų nuomonės aktualiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais. Data...
Sep 27, 2021 - Historical Statistics of the Baltic States = Baltijos šalių istorinė statistika
Norkus, Zenonas; Morkevičius, Vaidas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Žvaliauskas, Giedrius; Markevičiūtė, Jurgita, 2021, "Infant (under the age of 1) mortality (per 1000 live births) in the Baltic countries, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1 tūkstančiui gyvų gimusių kūdikių) Baltijos šalyse, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ELD1F4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:Y0sWxPGDfzGb6ph2vMaIOA== [fileUNF]
This dataset contains data on infant (under the age of 1) mortality (per 1000 live births) in Estonia, Latvia and Lithuania in 1919-1939. Dataset "Infant (under the age of 1) mortality (per 1000 live births) In Baltic countries, 1919-1939" was published implementing project "Hist...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =