Metrics
15,022 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

31 to 40 of 559 Results
Nov 20, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection Project International Social Survey Programme (2012-2013) hosts data collected in the research project "International Social Survey Programme: Monitoring of Lithuanian Social Problems", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas University o...
Nov 20, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection Project Monitoring of Lithuanian Social Problems (2010-2011) hosts data collected in the research project "Monitoring Social Problems: Implementing the International Social Survey Programme", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas Univer...
Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences = Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto(Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences = Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto)
Nov 20, 2023Institutions of Higher Education = Mokslo ir studijų institucijos
Project IntUne (2005-2009) = Projektas IntUne (2005-2009 m.)(Lithuanian Centre for Social Sciences = Lietuvos socialinių mokslų centras)
Nov 20, 2023Lithuanian Centre for Social Sciences = Lietuvos socialinių mokslų centras
Dataverse collection Project IntUne (2005-2009) hosts data collected in the research project "IntUne: Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe". Them project was implemented in 2005-2009 by over 100 scholars from 29 European institutions across East...
Nov 17, 2023ISM University of Management and Economics = ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Dataverse kolekcijoje Projektas ES valstybių narių elitų ir gyventojų požiūrių į ES raidą (2015-2018 m.) publikuojami ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto 2015 – 2018 m. įgyvendinto projekto „ES valstybių narių elitų ir gyventojų požiūrių į ES raidą (2004-2018)“ duomenys. Proje...
Nov 16, 2023Vilnius University = Vilniaus universitetas
Dataverse kataloge Projektas Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija? (2013-2015 m.) publikuojami Vilniaus universiteto 2013-03 – 2015-09 įgyvendinto projekto „Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos moksl...
ISM University of Management and Economics = ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas(ISM University of Management and Economics = ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas)
ISM University of Management and Economics = ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas logo
Nov 16, 2023Institutions of Higher Education = Mokslo ir studijų institucijos
Nov 9, 2023Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Human Rights” contains surveys studying Lithuanian public opinion about the condition of human rights protection system, also the way people defend their rights violated and how they assess the effectiveness of institutions aimed to protect human rights in L...
Nov 9, 2023 - Lithuanian Government and Politics = Lietuvos valdžia ir politika
Ramonaitė, Ainė; Žiliukaitė, Rūta; Vinogradnaitė, Inga; Nevinskaitė, Laima; Kavaliauskaitė, Jūratė; Baločkaitė, Rasa; Butkevičienė, Eglė; Vaidelytė, Eglė; Petronytė, Ieva, 2023, "E-Democracy, April 2008", https://hdl.handle.net/21.12137/PXW63J, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:UGVn/8MVSLKAsn9Kp3o4HA== [fileUNF]
The purpose of the study: to estimate how internet use promotes practical implementation of discursive (deliberative) democracy in Lithuania; what influence does Lithuanian residents political education and participation, motives of citizens participation in elections and criteri...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.