Metrics
2,841 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2023 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2023 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

21 to 30 of 419 Results
Apr 14, 2023 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, 2023, "The Competitiveness of the University Graduates in the Labour Market: Graduates Survey, May - August 2003", https://hdl.handle.net/21.12137/JM50NG, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:HKbpKaw3Jp1NYDKEQukY4A== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse employed graduates of higher education schools of classes of 1996-2002 opinion about professional preparation. If they feel that professional preparation of specialists gained in those schools meets the needs of labour market. Major investigat...
Apr 13, 2023 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Research Council of Lithuania; Centre for Quality Assessment in Higher Education, 2023, "Integration Graduates into the Labour Market, October 2005 - January 2006", https://hdl.handle.net/21.12137/X0QWZZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:N6Jo61cuezAoKTxGS5Xubg== [fileUNF]
The purpose of the study: to get information on professional integration into labor market of those who completed their graduate studies in Lithuanian universities in 2001-2005. Major investigated questions: respondents were asked whether they are working by the profession acquir...
Apr 13, 2023 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Public Policy and Management Institute, 2023, "Integration of Graduates into the Labour Market, November 2009 - January 2010", https://hdl.handle.net/21.12137/AWVGPS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:WnQJ4CdM52lGpoP3Mcn51Q== [fileUNF]
The purpose of the study: to get information on professional integration into labor market of those who completed their undergraduate or integrated (combines undergraduate and graduate) studies in Lithuanian universities in 2000-2009. Major investigated questions: respondents wer...
Mar 24, 2023 - Demografija = Demography
Vaskela, Gediminas, 2023, "Literacy of the Population Aged 9-49 in Lithuania, September 1923 and April 1941", https://hdl.handle.net/21.12137/S0UBFP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:48GThPBMeDkJD6MD/LRbDQ== [fileUNF]
This dataset contains data on literacy of the Lithuanian population aged 9-49 in 1921 and 1941.
Mar 22, 2023 - Kultūrinio gyvenimo tyrimai = Surveys of Cultural Life
Lithuanian Council for Culture, 2023, "Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, February - April 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/IMWMHU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:tZBEnRViLxr8eIMQRdc2DQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about the accessibility and quality of cultural products and services and to assess the level of the population’s consumption of cultural products and services and participation in the cultural activities. Major in...
Mar 22, 2023 - Kultūrinio gyvenimo tyrimai = Surveys of Cultural Life
Lithuanian Council for Culture, 2023, "Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, January 2014", https://hdl.handle.net/21.12137/WMI8MC, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:db4i9dogBNB7VPIzurYgIA== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about the accessibility and quality of cultural products and services and to assess the level of the population’s consumption of cultural products and services and participation in the cultural activities. Major in...
Mar 20, 2023 - Kultūrinio gyvenimo tyrimai = Surveys of Cultural Life
Lithuanian Council for Culture, 2023, "Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, June - September 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/SINSYT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:o0AhPCGkwC/Xml6VTweO8w== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about the accessibility and quality of cultural products and services and to assess the level of the population’s consumption of cultural products and services and participation in the cultural activities. Major in...
Feb 2, 2023 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Births (N) in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/BQSXGC, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V7, UNF:6:CK+LzPmbpxVldudzN6tC6Q== [fileUNF]
This dataset contains data on number of births (including stillbirths) per year in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Births (N) in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Pos...
Jan 23, 2023 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Zolubienė, Eimantė, 2023, "ISSP 2020: Environment IV, November 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/RINOXY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about environmental problems and its effect to society. Major investigated questions: pirmiausiai norėta išsiaiškinti, kuri socialinė ekonominė problema šiandien Lietuvai yra pati svarbiausia ir yra antra pagal sva...
Jan 18, 2023Švietimo duomenys = Educational Data
Dataverse kolekcijoje "Švietimo istorinė statistika" talpinami duomenys apie Lietuvos mokymo įstaigų, mokinių ir studentų skaičių; mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų personalo skaičių, gyventojų raštingumą ir išsilavinimą, mokslą ir pan. Dataverse collection "Historical Statistic...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.