Metrics
15,022 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

21 to 30 of 561 Results
Dec 30, 2023 - European Social Survey Round 8 (2016) = Europos socialinio tyrimo 8 banga (2016)
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "ESS8, Sample Data, Lithuania, October - December 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/RNKIWC, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:nSk5CxFrzvenbs3+8PWjVA== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 8 bangos vykdytos Lietuvoje atrankos dizaino duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo...
Dec 7, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection Project Strengthening Resilience in Communities and Society (2023-2026) will host data collected in the research project "Strengthening REsilience in Communities and sOciety through citizeN sciEnce and CiTizenship", which is conducted by a team of researchers...
Project Longitudinal Study GOALS LAB (2019-2022) = Projektas Tikslų laboratorija (2019-2022 m.)(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
Dec 7, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection Project Longitudinal Study GOALS LAB (2019-2022) hosts data collected in the research project "The Development Of Adolescent Goals in the Context of Social Inequality", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas University of Technology betw...
Dec 7, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection Project Mapping of Risk Perception in Lithuania (2019-2022) hosts data collected in the research project "Mapping of Risk Perception in Lithuania: Spatial and Socio-psychological Dimensions", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas Univer...
Dec 4, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection Project Public Perceptions of Climate Change (2017-2020) hosts data collected in the research project "Public Perceptions of Climate Change: Lithuanian Case in a European Comparative Perspective", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas U...
Dec 4, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection Project Social Solutions to the Climate Crisis (2022-2025) contains data collected in the research project "Social Solutions to the Climate Crisis: Behavioral Profiles and Targeted Communication", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas U...
Dec 4, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection Project Policy Agenda of the Lithuanian Seimas and its Framing (2020-2022) hosts data collected in the research project "Policy Agenda of the Lithuanian Seimas and its Framing: The Analysis of the Seimas Debates in 1990-2020", which was conducted by a team of...
Nov 22, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection Project Lithuanian Data Archive for SSH (2006-2008) hosts data collected in the project "Collection and Management of Empirical Data and Information for Social Science and Humanities: Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)", which was conducted by a team of r...
Project Development of the LiDA (2009-2012) = Projektas LiDA plėtra (2009-2012 m.)(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
Nov 22, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection Project Development of the LiDA (2009-2012) hosts data collected in the project "Development of the Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas University of Technology between 2009 and 2012. This proj...
Nov 21, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection Project Lithuania's membership in the ESS ERIC hosts data collected in the research project "Lithuania's membership in the European Social Survey – European Research Infrastructure Consortium", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas Univ...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.